doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.

Projekty řešitele:

Minimální mzda jako nejnižší příjmová veličina na trhu práce a její vztah k výdajovým standardům
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Rizika a příležitosti privatizace nemocnic
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)