doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.

Projekty řešitele:

Minimální mzda jako nejnižší příjmová veličina na trhu práce a její vztah k výdajovým standardům
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Rizika a příležitosti privatizace nemocnic
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)