Minimální mzda jako nejnižší příjmová veličina na trhu práce a její vztah k výdajovým standardům

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 85 000 Kč
Registrační číslo 46/05
Číslo zakázky: IG508015

Projekty řešitele