Využívání dobrovolných nástrojů, jejich výhody, mikroekonomické a makroekonomické souvislosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. Silvia Aguilar
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 83 000 Kč
Registrační číslo 19/06
Číslo zakázky: IG510046

Projekty řešitele