Ing. Silvia Aguilar

Projekty řešitele:

Využívání dobrovolných nástrojů, jejich výhody, mikroekonomické a makroekonomické souvislosti
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)