Ing. Silvia Aguilar

Projekty řešitele:

Využívání dobrovolných nástrojů, jejich výhody, mikroekonomické a makroekonomické souvislosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)