Daňové systémy a reformy ve druhé polovině 20. století

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Ivo Strejček
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 149 410 Kč
Registrační číslo 56/2016
Číslo zakázky: IG504036

Projekty řešitele