Ing. Ivo Strejček

Projekty řešitele:

Daňové systémy a reformy ve druhé polovině 20. století
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)