Netradiční měnová politika a její interakce s fiskální a makroobezřetnostní politikou v kontextu finanční krize

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Jiří Štekláč, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 200 000 Kč
Registrační číslo 9/2015
Číslo zakázky: IG504025

Projekty řešitele