Aktuální otázky hospodářské politiky ČR v pokrizovém období

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Pavla Chmelová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 315 690 Kč
Registrační číslo 15/2016
Číslo zakázky: IG504016

Projekty řešitele