Ing. Pavla Chmelová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Aktuální otázky hospodářské politiky ČR v pokrizovém období
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)