Makrovztahy a vnitní uspořádání státu a ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jan Kasan, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 520
Číslo zakázky: IG501094

Projekty řešitele