prof. Ing. Jan Kasan, CSc.

Projekty řešitele:

Makrovztahy a vnitní uspořádání státu a ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)

Národohospodářská fakulta: Děkan a děkanát (5010)