prof. Ing. Jan Kasan, CSc.

Projekty řešitele:

Makrovztahy a vnitní uspořádání státu a ekonomiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)