Perspektivy reformy územní veřejné správy v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2007
Řešitel: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 745 000 Kč
Registrační číslo GA407/05/0612
Číslo zakázky: GA508027

Projekty řešitele