doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Projekty řešitele:

Perspektivy reformy územní veřejné správy v České republice
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)