doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Projekty řešitele:

Perspektivy reformy územní veřejné správy v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)