doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Projekty řešitele:

Sociálně ekonomická demografie
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Model systému financování neziskových organizací při poskytování veřejných služeb
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)