doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Projekty řešitele:

Model systému financování neziskových organizací při poskytování veřejných služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)