Analýza komorbidity v České republice prostřednictvím vícečetných příčin úmrtí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: RNDr. Markéta Majerová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 622 000 Kč
Registrační číslo 13-41382P
Číslo zakázky: GA402013

Projekty řešitele