RNDr. Markéta Majerová Pechholdová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Sezónnost úmrtnosti v ČR: klima, epidemie a další vlivy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Analýza komorbidity v České republice prostřednictvím vícečetných příčin úmrtí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)