RNDr. Markéta Majerová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Sezónnost úmrtnosti v ČR: klima, epidemie a další vlivy
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Analýza komorbidity v České republice prostřednictvím vícečetných příčin úmrtí
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)