Sezónnost úmrtnosti v ČR: klima, epidemie a další vlivy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2024
Řešitel: RNDr. Markéta Majerová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 099 000 CZK
Registrační číslo 22-29097S
Číslo zakázky: GA402012