Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 30. června 2022
Řešitel: RNDr. Markéta Majerová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 683 000 Kč
Registrační číslo 19-23183Y
Číslo zakázky: GA402029