Analýza stárnutí obyvatelstva a dopad na trh práce a ekonomickou aktivitu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Mgr. Ing. Martina Miskolczi, Ph.D., MBA
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 392 150 Kč
Registrační číslo F4/29/2011
Číslo zakázky: IG402021

Projekty řešitele