Ekonomické důsledky demografického vývoje v ČR v 90. Letech

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Vladimír Roubíček, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 430
Číslo zakázky: IG402094

Projekty řešitele