prof. Ing. Vladimír Roubíček, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonomické důsledky demografického vývoje v ČR v 90. Letech
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)