prof. Ing. Vladimír Roubíček, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonomické důsledky demografického vývoje v ČR v 90. Letech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)