Natalitní politika v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Filip Hon, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 287 830 Kč
Registrační číslo F4/7/2020
Číslo zakázky: IG402010
Cílem projektu je přispět k tomu, aby aktuálně plánovaná pronatalitní politika byla nejen realizovaná, ale také aby byla efektivní. K tomu je před zavedením určitých opatření potřeba podrobná analýza na toto téma.

Projekty řešitele