Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Petra Dotlačilová
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 399 710 Kč
Registrační číslo F4/24/2013
Číslo zakázky: IG402033

Projekty řešitele