Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

Projekty řešitele:

České rodinné firmy s přerušenou kontinuitou existence
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu při akumulaci investičního kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Role správních orgánů v zákaznické strategii v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)