Aktualizace podkladů k předmětu Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika II

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2015
Celkový rozpočet: 112 000 CZK
Registrační číslo IRS/F4/52/2015
Číslo zakázky: RP410065

Projekty řešitele