Databáze příkladů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky pro studenty statistických oborů

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 114 393 CZK
Registrační číslo IRS/F4/51/2014
Číslo zakázky: RP410064

Projekty řešitele