Rozvoj výuky a příprava anglických mutací ekonometrických předmětů určených pro oborové studenty

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 102 800 CZK
Registrační číslo IRS/F4/11/2014
Číslo zakázky: RP403044

Projekty řešitele