Inovace stávajících a akreditace nových vedlejších specializací

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 163 410 CZK
Registrační číslo IRS/F4/9/2014
Číslo zakázky: RP410044