doc. Ing. Diana Bílková, Dr.

Projekty řešitele:

Analýza vývoje příjmových rozdělení v České republice od roku 1990 do období finanční krize a porovnání tohoto vývoje s vývojem rozdělení příjmů v období finanční krize - podle sociologických skupin, pohlaví, věku, vzdělání, oboru profese a krajů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)