Analýza vývoje příjmových rozdělení v České republice od roku 1990 do období finanční krize a porovnání tohoto vývoje s vývojem rozdělení příjmů v období finanční krize - podle sociologických skupin, pohlaví, věku, vzdělání, oboru profese a krajů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 325 700 Kč
Registrační číslo F4/24/2010
Číslo zakázky: IG410030x

Projekty řešitele