Modernizace obsahu a způsobu výuky ekonometrických předmětů pro oborové studenty

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2015
Celkový rozpočet: 97 000 CZK
Registrační číslo IRS/F4/7/2015
Číslo zakázky: RP403035

Projekty řešitele