Zavedení výuky bayesovských metod na VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 90 020 CZK
Registrační číslo IRS/F4/66/2014
Číslo zakázky: RP410074

Projekty řešitele