Shluková a regresní analýza mikropanelových dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 575 550 Kč
Registrační číslo F4/44/2017
Číslo zakázky: IG410067

Projekty řešitele