Ing. Pavel Zimmermann

Projekty řešitele:

Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti aplikace statistických metod pro potřeby pojišťoven
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Stochastické modely finančního a pojistného rizika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Stochastické modely finančního a pojistného rizika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití stochastických procesů ve spojitém čase pro finanční modelování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)