Hodnocení vybraných metod shlukové analýzy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Mgr. Jana Cibulková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 460 000 Kč
Registrační číslo F4/44/2018
Číslo zakázky: IG410028

Projekty řešitele