Moderní metody a postupy aplikovatelné v ekonomických analýzách v případě porušení předpokladů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 148 140 Kč
Registrační číslo F4/26/2010
Číslo zakázky: IG410040

Projekty řešitele