doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Projekty řešitele:

Moderní metody a postupy aplikovatelné v ekonomických analýzách v případě porušení předpokladů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)