doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Projekty řešitele:

Moderní metody a postupy aplikovatelné v ekonomických analýzách v případě porušení předpokladů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)