Machine-learning and artificial intelligence based methods to model blockchain generation process and prices of the top 30 most influential cryptocurrencies using dynamic and canonical time warping

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Jiří Koudelka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 670 824 Kč
Registrační číslo 11/2022
Číslo zakázky: ES410022

Projekty řešitele