Ing. Jiří Koudelka

Projekty řešitele:

Machine-learning and artificial intelligence based methods to model blockchain generation process and prices of the top 30 most influential cryptocurrencies using dynamic and canonical time warping
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Statistické metody pro hodnocení solventnosti finančních institucí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)