Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Prokop Závodský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 109 490 Kč
Registrační číslo F4/39/2017
Číslo zakázky: IG410037

Projekty řešitele