Ing. Prokop Závodský, CSc.

Projekty řešitele:

Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Dějiny statistiky (i pravděpodobnosti a demografie) v českých zemích
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)