Ing. Prokop Závodský, CSc.

Projekty řešitele:

Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Dějiny statistiky (i pravděpodobnosti a demografie) v českých zemích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)