Dějiny statistiky (i pravděpodobnosti a demografie) v českých zemích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: Ing. Prokop Závodský, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 695 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1316
Číslo zakázky: GA410013

Projekty řešitele