Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomii

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Mgr. Tomáš Václavík
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 92 000 Kč
Registrační číslo 16/06
Číslo zakázky: IG410036x

Projekty řešitele