Využití statistických metod při výpočtu pravděpodobnosti defaultu protistrany

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Mgr. Tomáš Václavík
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 101 000 Kč
Registrační číslo 26/07
Číslo zakázky: IG410057X

Projekty řešitele