Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Bc. Hana Marie Broulíková, Ph.D., MSc
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 399 650 Kč
Registrační číslo F4/38/2017
Číslo zakázky: IG410047

Projekty řešitele