Ing. Bc. Hana Marie Broulíková, Ph.D., MSc

Projekty řešitele:

Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)