Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Mgr. Milan Bašta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 420 420 Kč
Registrační číslo 67/2016
Číslo zakázky: IG410026

Projekty řešitele