Modelování finančních a ekonomických časových řad - aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2014
Řešitel: Mgr. Milan Bašta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 767 000 Kč
Registrační číslo P402/12/P507
Číslo zakázky: GA410022

Projekty řešitele