Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Jana Langhamrová
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 465 300 CZK
Registrační číslo F4/68/2014
Číslo zakázky: IG410014x

Projekty řešitele