Ing. Jana Langhamrová

Projekty řešitele:

Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)